Ideą konkursu PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. Wyróżniamy w nim najlepsze projekty green building w Polsce. To jedyna tego typu inicjatywa w kraju. Prace są oceniane przez Jury pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak również pod kątem architektonicznym i estetycznym. Pod uwagę brane są również wszelkie nowatorskie rozwiązania zastosowane w zgłaszanym budynku, projekcie, wnętrzu, produkcie i inicjatywie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Konkurs jest ogólnodostępny.
  • Udział w nim jest bezpłatny.
  • Edycja 2020 obejmuje budynki i wnętrza projektowane i zrealizowane na terenie Polski oraz materiały budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie budynków dostępne na terenie Polski, w okresie 05.2018-05.2020 r.
  • Można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Z dumą możemy stwierdzić, że konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem – z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń.
O podsumowanie edycji 2020 konkursu poprosiliśmy Panią Katarzynę Dulko-Gaszynę z IKEA Niemcy, Członka Honorowego Jury.

Podczas oceny zgłoszeń każdy członek Jury przyznaje zgłoszeniom liczbę punktów w określonej skali. Następnie w biurze PLGBC oceny cząstkowe sumowane i uśredniane są z punktami od pozostałych członków Jury. Punktacja ta służy jako pomoc w dyskusji Jury, która w tym roku, ze względu na pandemię, odbyła się online.
Jeśli członek Jury był zaangażowany w zgłoszony projekt, nie przyznawał w tym projekcie żadnych punktów, nie brał też udziału w dyskusji o nim.
Jury obradowało kilka godzin, a rezultat tej dyskusji stanowi ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.