kategorie konkursowe

Kategoria 1: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany

W tej kategorii mogą startować obiekty, które w okresie 05.2018-05.2020 zostały zrealizowane lub certyfikowane jako nowo powstałe budynki. W tej kategorii mogą startować wyłącznie obiekty, które oficjalnie posiadają certyfikat oceny wielokryterialnej (może on zostać zweryfikowany na oficjalnej stronie jednostki certyfikującej).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard wraz z podsumowaniem wyników

Kategoria 2: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

W tej kategorii mogą startować obiekty zrealizowane w okresie 05.2018-05.2020, ubiegające się dopiero o certyfikat, precertyfikowane/interim (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL) bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Symulacja Green Checklist lub Scorecard będzie dodatkowym atutem

Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie 05.2018-05.2020, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie 05.2018-05.2020 budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna rozbudowa/modernizacja/renowacja

W tej kategorii mogą startować budynki modernizowane, rozbudowywane lub poddane renowacji w okresie 05.2018-05.2020. Mogą to być obiekty certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 6: Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek sektora publicznego

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie 05.2018-05.2020 budynki należące do sektora publicznego certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 7: Najlepsze zrównoważone wnętrze

W tej kategorii mogą startować wnętrza (np. biura, powierzchnie handlowe) zrealizowane w okresie 05.2018-05.2020, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też wnętrza, które nie są certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis wnętrza według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna

Kategoria 8: Green Product of the Year

Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i systemy związane z szeroko pojętym budownictwem, bądź też zielone technologie dla budownictwa, które zasługują na szczególną uwagę.

Wymagania:

 • opis produktu według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu

Kategoria 9: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Do tej kategorii mogą być zgłaszane inicjatywy miejskie na polu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie 05.2018-05.2020.

Wymagania:

 • opis inicjatywy według udostępnionego przez PLGBC formularza